title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
בתי ספר במועצה אזורית מגידופלגים- בי"ס יסודי בקיבוץ הזורע לכתות א'-ו'.
חוברת מסודרת תחולק לכל הורי בית הספר בתחילת השנה, על ידי בית הספר

אתר ביה"ס פלגים - LINK


בי"ס תיכון מגידו- חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, ליד קיבוץ עין השופט.
חוברת מסודרת תחולק לכל הורי בית הספר בתחילת השנה, על ידי בית הספר
הסעות ממגידו לבתי הספר באחריות מועצה אזורית מגידו.
אתר ביה"ס תיכון מגידו - LINK

קיימים 3 מוקדי ההסעות במגידו: בסמוך לגן המשחקים מול המועדון; ובאזור ההרחבה
מועדי ההסעות מפורסמים בכל שנה לפני תחילת הלימודים