title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
ניהול מערכת החינוך

ניהול מערכת החינוך
מערכת החינוך מנוהלת על ידי מנהל/ת בעל הכשרה בניהול מערכות חינוך. תפקידו לנהל את מערכות החינוך בהיבט המערכתי, הפדגוגי והארגוני (פירוט במנהל העל של החינוך)

 

מבנה ארגוני
הנהלה ציבורית של החינוך

חברי ההנהלה: שני לם, דקל לוינסון, עדי טל, איילה ברנסון, רהב לב, קרינה זלמנוביץ', דדי אזולאי, ניר אידלמן וגיל שיבולי.

 

תחומי אחריות:

 •      אחריות בפני ועד ההנהלה על תחום החינוך.
 •      ייצוג ערכי הקהילה.
 •      קביעת מדיניות בנושאים עקרוניים הקשורים באורחות החיים של הקהילה.
 •      מתן גיבוי למערכת החינוך.
 •      הבטחת משאבי קהילה לטובת החינוך.
 •      פיקוח רבעוני על התקציב.

תדירות הישיבות: אחת לשבועיים / ע"פ הצורך

 

מנהלת "על" של מערכת החינוך (גילאים 0-18) – סלעית יעקבי
תחומי אחריות: ניהול כולל של מערכת החינוך ביישוב בהיבטים הבאים:

 •      היבט מערכתי: הגדרת מטרות ויעדים למערכת החינוך, בנייה ויישום של תכנית עבודה, הובלת תהליכים, קיום קשרי עבודה עם גורמים בקהילה ובאזור.
 •      היבט פדגוגי: ניהול כוח אדם, אחריות לקיום הדרכה לצוותים החינוכיים ע"פ היחידות החינוכיות, העשרה לכל הצוות החינוכי, קיום דיאלוג מקצועי עם ההורים
 •      היבט ארגוני: כוח אדם, תקציבים, אחזקת בתים. אחריות על עבודת ההנהלה הפעילה ומנהלי המדורים.

מנהלת הגיל הרך (גילאי 0-6) – מיכל רצין

 •      תחומי אחריות: הדרכות מקצועיות, ניהול צוותי הגנים, עמידה בתקציב, אחזקת מבנים שוטפת, קשר עם ההורים, קהילה ואנשי צוות תומכים ע"פ הצורך

מנהלת החינוך הבלתי פורמאלי (כיתות א'-יב')טל שני

 •      תחומי אחריות: שילוב כוח אדם במערכת, הנחייה פדגוגית לצוותים, עמידה בתקציב, אחזקת מבנים שוטפת, קשר עם ההורים, קהילה ואנשי צוות תומכים ע"פ הצורך

 

אנשי מקצוע תומכים

מתערבים מקצועיים נוספים (סגל פרא-רפואי, עו"ס, פסיכולוג וכו'..) נכנסים למערכת על פי הזמנת מנהלי התחום ובתיאום עם מנהל/ת החינוך במטרה לקיים מערך איתור ומניעה.

המערכת מקיימת קשר קבוע עם ייעוץ פדגוגי-מערכתי, במגזרים השונים.