title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
ערב ראש השנה האזרחי של הותיקים בקיבוץ מגידו. 29 דצמבר 2016