title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
התושב שהשאיר הכלי הזה מחוץ למיכל,מתבקש להשליכו פנימה