title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
של מי הבעלים של הכלב הזה?


בעלי הכלב הלבן שנמצא בכניסה לתלמים- בבקשה לבוא ולאסוף את הכלב הביתה לפני שקוראים לכלבן המועצה