title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
משהו לילדים "קטנים" וילדים "גדולים"(מבוגרים !!!) לעשות ביחד בחג .....סיפור "קטן" - "כלב טוב ירושלים"

22 עמודים לצבועבכיף!

25 עמודים לקריאהבכיף!
בעברית פשוטה
ביחד עם אנגלית פשוטה

45 ₪ 

קונים 2 חוברות של 45 ₪ ומקבלים ציור מודפס של "תל מגידו" "חינם"

ציור מודפסים 25 ₪

חוברת פשוטה של 20 דפים 25 ₪

דוגמה של התמונות במרפאה בקיבוץ מגידו

השארנו כמה שגיאות (1 או 2 "בכוונה") ואם אתם מוצאים אותם אתם לקבל ממתק קטן!

ניתן להשיג את החוברות בכולבו