title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
חברינו שלמה חיון איננו

בית מגידו שרוי באבל כבד
עם פטירתו של חברינו שלמה חיון

משתתפים בצער המשפחה

משפחת חיון יושבת שבעה בבית המשפחה.
היום, יום שישי משעה 10:00 עד 14:00.
בימי ראשון- שני- שלישי משעה 10:00 עד 20:00.