title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
יוגה בלווי אישי במגידו

יוגה בלווי אישי, בקבוצה קטנה,

בהנחיית אוהד עופר, מורה מוסמך ליוגה: ״יוגה בשבילי היא האפשרות להתחבר למה שהוא האמת .השעור הוא הזדמנות  לפגוש את הגוף.הוא כמו כלי רכב שמוביל למה שנמצא פנימה״..

נתרגל בכל יום ו׳ 11:00-12:30,״מקום בתנועה״, מגידו. 

לפרטים נוספים והרשמה לפנות למיכל  0522933777