title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
** שימו לב ** שימו לב ***

נא לשים לב: כל המכולות לאשפה גסה ( אבל לא חומרי בניין ) מרוכזים בצד השני של "רחבת הכלבו",קרוב למוסך.