קבצים

http://www.megiddo.co.il/media/sal/drosh_ahrai_hagbra_vetaora.pdf