קבצים

http://www.megiddo.co.il/media/sal/toshbi_moetza_yakrim.pdf