title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
תודות מצביה גרין ומשפחתה

ברצוני,להודות בשמי ובשם משפחתי
על סבר הפנים היפות בו התקבלו בתי
ליאת, נכדי נוריקה ונוריוש והסבתא,
מצידם של חברי הקהילה הרבים שפגשו אותם.
הם חזרו ליפן עם הרגשת בית ושמחה
גדולה בלב, על הימים היפים שבילו במגידו.
צביה גרין.