title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
הלוגו הנבחר לשנת ה-70 למגידו.

יש.......יש לנו לוגו נבחר לשנת ה-70 לקבוץ מגידו.
עיצבה בכשרון - יסמין ז'ק