title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
הוזלת מחירי חבילת גלישה בהסכם של הקיבוץ עם סלקום
27 בינואר 2019
לידיעת כלל האוכלוסייה,
לפני מס' חודשיים חתמנו על הסכם התקשרות עם חברת סלקום )תקשורת סלולארית(
בימים אלו קיבלנו הודעה כי משקי עמק יזרעאל הצליחו לשפר את התנאים בהסכם לכל הקיבוצים
מצורפת טבלה בה מודגשים השיפורים לעומת התנאים בהסכם האחרון.
בייתר הפרמטרים ששופרו בהסכם האחרון לא יהיו שינויים. –
המחירים לפני מע"מ.

כל מי שרוצה להצטרף/לעבור להסכם של הקיבוץ מול סלקום מוזמן לפנות לאביבה לפרטים נוספים.
בברכה,
רמי מור