title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
עדכון מערכת הפתיחה של השער באמצעות הנייד
לידיעת החברים,

בימים אלו אנו מעדכנים את המערכת לפתיחת השער באמצעות הנייד.
החל מתאריך 20/02/2019 רק מי שמס' הנייד שלו יעודכן למערכת יוכל לפתוח את השער. (כל ההרשאות הקודמות נמחקות)
רשאים להיכנס למערכת מחזיקי טלפון נייד מגיל 15 ומעלה.
לצורך העדכון יש להעביר: שם + שם משפחה ומס' הנייד למייל:
office@k-megiddo.com
  • אנא שימו לב ללוח הזמנים הקצר והזדרזו להעביר פרטים.
      תודה