קבצים

http://www.megiddo.co.il/media/sal/pstibl_yaerot_mnsha_ha-_11_-_mctb_ltoshbi_hamoetza.pdf