title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
אירועי יום השואה והגבורה במגידו - 2019


עלון זיכרון ליום השואה והגבורה - קישור

מצגת "זיכרון בסלון" בקיבוץ מגידו 2019 - קישור