קבצים

http://www.megiddo.co.il/media/sal/mebr_toshbi_hamoetza_lanrgia_solarit_(2)_-_yadiea_lmgidon_(ioli_2019).pdf