title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
הכנסת ספר תורה לבית הכנסת - 17/10/19משפחת אלון (חיים וליזי) מזמינים אתכם להכנסת ספר תורה