title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
חינוך הבלתי פורמלי

מערכת החינוך הבלתי פורמאלי

 •      מהי מערכת החינוך הבלתי פורמאלי? מערכת זו נותנת מענה לשעות שלאחר הלימודים ולחופשים. התכנית כוללת פעילות חברתית, תרבותית, ספורטיבית, יצירתית המאפשרת חוויית הצלחה ושייכות.
 •      קיבוץ מגידו רואה חשיבות בקיום של מערכת חינוך בלתי פורמאלית, מקומית, המיועדת לכל הילדים ביישוב, המתקיימת במקביל ובנוסף למערכת הפורמאלית.
 •      התכנית החינוכית נשענת על הבנת הצרכים ההתפתחותיים והמאפיינים של ילדים ונוער בהתאמה לכל גיל:
 •          ילדי בי"ס זקוקים למסגרת בלתי פורמאלית מכוונת, המאפשרת מפגש בקבוצת השווים במקום מותאם, בליווי של מבוגר משמעותי
 •          הפעילות מסייעת ביצירת תחושת שייכות וזיקה למקום
 •          כוללת פעילות חברתית, תרבותית, ספורטיבית, יצירתית שמאפשרת חווית הצלחה ושייכות
 •          ההורים הם קליינטים חשובים של המערכת, המקיימת עמם דיאלוג מתמיד
 •      המערכת פועלת בתיאום ושיתוף פעולה עם בי"ס היסודיים והתיכון, ועם הפנימיות "רעות" ו"שומריה".
 •      המערכת מנוהלת על ידי איש מקצוע בתחום החינוך הבלתי-פורמאלי, אשר מהווה כתובת מקצועית לכל הילדים בגילאי א'-י"ב ביישוב והוריהם.
 •      לכל מסגרת חינוכית קיים מועדון ומדריך חברתי.

  המסגרת כוללת 4 יחידות:
 1. א'-ב' - חברת ילדים צבר
 2. ג'-ד' - חברת ילדים הדס           
 3. ה'-ו'- חברת ילדים אספרגוס
 4. ז'- יב' – נעורים
 •      קיימים שני מסלולי הרשמה:
 •          מסלול מלא: שילוב מלא, הכולל שייכות לקבוצה הפועלת במשך השבוע לאורך השנה.
 •          מסלול חלקי: שייכות לקבוצה עד שלושה ימים בשבוע.

 •      לא תהיה נוכחות חלקית, מעבר לבחירה במסלולים.
 •      המחיר הינו קבוע לאורך כל השנה לשני המסלולים.

 

מסגרת פנימייתית של החינוך הבלתי פורמאלי (כיתות ז'-יב')

 •      שומריה (פנימייה חינוכית בקיבוץ משמר העמק)- מערכת חברתית נוספת לבני הנעורים, שאינה תחת אחריות מערכת החינוך במגידו. המסגרת כוללת פעילות חברתית-תרבותית וחינוך לערכים חברתיים. המערכת נתונה לבחירה, במעגלי הצטרפות שונים (פנימייה מלאה; חלקית ופעילות ללא לינה).
 •      רעות (פנימייה חינוכית באחריות מ.א. מגידו)- מע' נוספת לבני הנעורים שאינה תחת אחריות מערכת החינוך במגידו. היסטורית בני מגידו הולכים לפנימיית שומריה, אך קיימת אפשרות לבחור ב"רעות"
 •      לברור פרטים והרשמה: נטע פורת 052-8688005; ירון שטרן 052-3206080

 

שעות הפעילות של החינוך הבלתי פורמאלי:

בחברת הילדים בשגרת לימודים:

צבר והדס: ימי א-ה, מ 13:00-16:00, ימי שישי 7:00-13:00

אספרגוס: יום א+ב מ 14:00-17:00, יום ד 17:30-19:30, יום ו' 9:00-13:00.


בחברת הילדים בחופשות:

צבר והדס 7:00-16:00, אספרגוס 8:00-16:00.


בנעורים, הפעילות במשך שנת הלימודים כוללת שני מפגשים בשבוע בשעות אחר הצהריים.

בחופשים נבנית תכנית מותאמת בשעות פעילות מגוונות.

בעתיד, המסגרת תפעל בגמישות, תוך שמירה על הגרעין המרכזי של הילדים ובני הנוער שישתתפו בה  באופן מלא.