title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
המרחב הביוספרי

לב הרעיון של "המרחב הביוספרי" הוא בחתירה להסכמות ציבוריות לגבי נושאים מרכזיים המרכיבים את הממשק אדם-סביבה בתחום המרחב. תהליך בניית "המרחב הביוספרי" מבוסס על מעורבות מרבית של תושבי המועצה בחתירה ליצירת איזונים ולקיחת אחריות של בעלי העניין והקניין לגורלו של האזור בדורנו ובדורות הבאים. מסמך ההסכמות מהווה בסיס לפניה רשמית לועדת האדם והביוספירה של אונסק"ו לקראת הכרזת האזור כ"מרחב ביוספרי".


מידע נוסף על המרחב הביוספרי ניתן לקבל באתר האינטרנט של המועצה