title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
שרותים הניתנים ע"י בזק

שרותים הניתנים ע"י בזק


 

מס'
שם מוצר
סטטוס
הסבר
1
קו
כלול
קו המאפשר חיוג פנים ללא תשלום. לקו חוץ לא נדרש לחייג קידומת.
3
קו חסום לשיחות חוץ
לפי הצורך
מאפשר חיוג פנים בלבד וקבלת שיחות פנים וחוץ.
4
תא קולי
כלול
סיסמה ראשונית 4444#. למשיכת הודעות מהקו חייג 151 סולמית. למשיכה מרחוק חייג 151 קידומת א"ח ללא האפס ואת מספר הטלפון.
5
שיחה מזוהה חכמה
כלול
שיחה מזוהה גם בממתינה יש צורך במכשירים התומכים בתכונה.
6
שיחת ועידה
כלול
יש לחייג איתות תוך כדי שיחה.
7
כוכבית 41 – חניה על קו תפוס או בממתינה
כלול
במידה והקו תפוס או שיחה ממתינה, נתק וחייג כוכבית 41.
8
כוכבית 42 - החזר לשיחה אחרונה
כלול
ע"י חיוג כוכבית 42 ניתן לשמוע את מספר הטלפון של המתקשר האחרון.
9
כוכבית 43 - חסימת זיהוי
כלול
ע"מ לבצע חסימה חד פעמית של השיחה יש לחייג כוכבית 43 ואת המספר המבוקש.
10
כוכבית 70 - ביטול ממתינה
כלול
ע"מ לבצע חסימה חד פעמית ולא לאפשר שיחה ממתינה יש לחייג כוכבית 70 ואת המספר המבוקש. מומלץ כאשר שולחים פקס.
11
כוכבית 72 - עקוב אחרי
כלול
חייג כוכבית 72. קידומת קו חוץ ואת המספר המלא. לביטול חייג סולמית 72.
12
כוכבית 73 - עקוב אחרי בתפוס
כלול
חייג כוכבית 73 ואת המספר המבוקש. לביטול חייג סולמית 73.
13
כוכבית 74 - עקוב אחרי באין מענה
כלול
חייג כוכבית 74  ואת המספר המבוקש. לביטול חייג סולמית 74.
14
כוכבית 75 - עקוב אחרי לתא הקולי
כלול
ע"מ לבטל צלצול חייג כוכבית 75. לביטול חייג סולמית 75.
15
כוכבית 77 - אל חיוג
בתוספת מחיר
חייג 77 *   האזן לצליל מיוחד חייג את המספר מבוקש. חייג את זמן ההשהייה המבוקש עד 20 שניות. הנח את השפופרת. לביטול: חייג 77 *. האזן לצליל מיוחד. הנח את השפופרת
16
יעדים מוזלים
בתוספת מחיר
ניתן להצטרף לכל אחד מהמסלולים המקנים הנחה בתעריף השיחה. כרוך בדמי שימוש חודשיים.
17
FAX2MAIL
בתוספת מחיר
מאפשר קבלת הודעות קוליות ופקסים ישירות למייל.
18
 One mail
בתוספת מחיר
מאפשר קבלת הודעות קוליות ופקסים ישירות למייל. ניתן גם לשלוח פקסים וזאת באמצעות האינטרנט.
19
ADSL
בתוספת מחיר
אינטרנט מהיר במגוון מסלולים.