title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
מכתב תודה אירוח במבצע "צוק איתן"


מצ"ב מכתב תודה על אירוח במבצע "צוק איתן" מסמכים מצורפים