title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
לקראת שבת 13.11.2014

לקראת שבת  13.11.2014

למעבר לאתר הישוב באינטרנט  לחץ כאן

למעבר לדף הפייסבוק לחץ כאן

הודעות הנהלה

בחירות לוועד ההנהלה – אגודה

ועד ההנהלה הנוכחי יסיים את תפקידו בתחילת שנת 2015, אז גם נקיים בחירות לוועד ההנהלה החדש, הודעה מסודרת לחברי האגודה תצא כחודש לפני הבחירות כדי שמועמדים ראויים יוכלו להציג את מועמדותם לבחירת החברים. לתזכורת כמה דברים מתוך תקנון האגודה הקשורים לבחירות. התקנון המלא נמצא במזכירות האגודה.

  א. ועד ההנהלה ייבחר על ידי האסיפה הכללית מבין חברי האגודה בקלפי.

  ב. מספר חברי ועד ההנהלה יהיה לכל הפחות 5 ולא יעלה על 9.

  ג. ועד ההנהלה ייבחר לתקופה של שלוש שנים.

  ד. יושב ראש ועד ההנהלה ייבחר באסיפה כללית" (תקנון האגודה)

 

מזכירות

כלבת

 

"תושבים וחברים מהמושבים והקיבוצים בגליל העליון התבקשו לדווח לרשויות אם בעל חיים המצוי ברשותם בא במגע עם תן חולה בכלבת לאחר שנמצא תן חולה בכלב בקיבוץ להבות הבשן"...(ידיעות הקיבוץ 4.11.14)

 

סכנת מחלת הכלבת והידבקות מהמחלה המועברת על ידי מגע ישיר של רוק נגוע בד"כ ע"י נשיכה קיימת גם באזורנו. יש למנוע מכלבכם לשוטט חופשי במשך כל שעות היממה לקשור אותו ליד ביתכם או לסוגרו בביתכם. במקרה של בעל חיים או כלב חשוד בקיבוץ יש לדווח למזכירות היישוב או למוקד המועצה. הדבר תקף גם לגבי חתולים. בנוסף יש להקפיד על שגרת חיסונים בהתאם למקובל.

 

סילו בר

אחרי שנתיים בתפקיד צוות הסילו בר מתחלף בתחילת 2015, זה הזמן להתחלה בגיוס של צוות חדש. המעוניינים להצטרף לצוות הסילו מוזמנים לפנות למנהלת הקהילה.     saleet@k-megiddo.com

חינוך בלתי פורמאלי

נושא החודש במערכת החינוך הבלתי פורמאלית הוא "אחריות".

בשלושת בתי הילדים, הילדים עוסקים בנושא, מבררים מהי אחריות, מה המשמעות של אחריות אישית ומה האחריות הקבוצתית והקהילתית שלהם. כל בית ילדים בחר לקחת אחריות על תחום בנושא האחריות:

צבר- החליטו להיות אחראים על ניקיון אזור "כליל החורש" ותחנת האוטובוס ליד קינמון.

הדס- לקחו אחריות להביא לחיילי מגידו צ'ופר באחד מימי השישי הקרובים.

אספרגוס- לקחו אחריות קבוצתית וסביבתית והחלו לנקות ולסדר את הצמחייה סביב בית הילדים.

בשעה טובה

בשעה טובה  לאריאל הרטמן  לרגל גיוסה לצה"ל – גיוס מעניין ומוצלח.