title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
חברי וועד ההנהלה "מתיישבי מגידו"
תפקיד

שם

רפרנטים לנושאים

נייד

אימייל

יו"ר ההנהלה

ניר בורנשטיין

פתוח, תכנון ותשתיות, כספים, וכ"א

054-2271328

nirboren@gmail.com

חבר ועד

נאווה רייס

חינוך

052-6178413

12navar@sulam.co.il

חבר ועד

דוד רובנס

נוי

052-2988223

davidmegiddo@hotmail.com

חבר ועד

קובי סוהמי

ביטחון וצח"י

054-9992009

kobi@suhami.co.il

חבר ועד

סיגל גוב

תרבות

054-5778330

sigal@maxbrenner.co.il

חבר ועד

חגית רפפורט

תרבות

052-3862632

rapaporthagit@gmail.com

חבר ועד

שחר שורק

פתוח, תכנון ותשתיות

054-6603895

SSorek@nobleenergyinc.com