title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
הודעה מראובן סדן


לכל החברים שלום. 
בבית הקברות יש מספר קברים שהצמחים בהם ובסביבתם מטופלים בטפטוף. אני מבקש לא לסגור את ברז המים המרכזי של בית העלמין שבכניסה למקום, כי  זה גורם לעצירת הטפטוף ולייבוש כך הצמחים המטופלים במערכת הזו. 
תודה, ראובן סדן