הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק

חברים

 • אהרן גדעון הפנר

  21/5/1953 - 23/12/1996
 • אנה פוקס

  20/12/1947 - 16/8/2005
 • יוסף אלטוף

  31/8/1936 - 18/1/2010
 • אברהם טורקל (סיטו)

  13/11/1935 - 27/5/1998
 • נורברטו ''ניסלה'' צווילינג

  12/8/1935 - 13/9/2011
 • חיים גוטליב

  8/2/1932 - 20/5/2004
 • זהבה גלז (הלינה)

  31/8/1931 - 25/3/1992
 • חיים בראון

  13/5/1931 - 10/6/1970
 • אברהם הרטמן

  7/10/1930 - 4/5/1991
 • רפאל (רפי) אלקיים

  10/4/1930 - 31/8/2007
 • יהודה פישלר

  20/12/1927 - 26/9/2014
 • דב שטיינר

  19/7/1927 - 25/1/1986
 • יוסף ג'ינג'י שפיגל

  10/5/1927 - 19/5/2013
 • יעקב (יוסף) בינשטוק

  1/1/1924 - 5/5/1950
 • דב רץ

  23/7/1921 - 26/1/1994