title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
כל החדשות
  תאריך  
לרגל המצב - הודעה מהמועצה 12/11/2019  
מגידון במהדורה אינטרנטית 14/5/2014