title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הודעות ועדכונים
מגידו בפייסבוק
כל החדשות
  תאריך  
הרשמה מוקדמת ל"אומנים ותלמים מגידו 2019" - 30.01.19 12/1/2019  
מרכז תרבות מגידו - לוח אירועי ינואר 2/1/2019  
משקיעים בגימלאים הצעירים במגידו 2/1/2019  
מגידון במהדורה אינטרנטית 14/5/2014