קבצים

http://www.megiddo.co.il/media/sal/docs/5/f5_מגרש בייתי 2.pdf