דף ריכוז מסמכים/פרוטוקולים קיבוץ מגידו


דפי לקראת שבת - לקראת שבת

פרוטוקולים - ועד הנהלה

פרוטוקולים - בית הכנסת

פרוטוקולים - מזכירות הישוב