מסמכים/פרוטוקולים קיבוץ מגידו


פרוטוקולים - ועד הנהלה

דפי לקראת שבת - לקראת שבת

פרוטוקולים - מזכירות הישוב

עלון מגידו - מגרש ביתי - עלון מגידו - מגרש ביתי

פרוטוקולים - בית הכנסת