דף ריכוז מסמכים/פרוטוקולים קיבוץ מגידו


דפי לקראת שבת - לקראת שבת

עלון מגידו - מגרש ביתי - עלון מגידו - מגרש ביתי

פרוטוקולים - ועד הנהלה

פרוטוקולים - בית הכנסת

פרוטוקולים - מזכירות הישוב