תיק האוסף של דב שטיינר - פילם 4/1973

20/04/2022 23:22