תיק האוסף של דב שטיינר - פילם 4/1973

20/04/2022 23:22
  • תיק האוסף של דב שטיינר - פילם 4/1973 - תמונה 1
  • תיק האוסף של דב שטיינר - פילם 4/1973 - תמונה 3
  • תיק האוסף של דב שטיינר - פילם 4/1973 - תמונה 2