הפעילויות שהיו אמורות להתקיים השבוע, נדחות. על מועד אחר, נוציא הודעה מסודרת.📖
מנהלת האתר - עודכן ב:26/06/2022
מנהלת האתר - עודכן ב:26/06/2022
מזכירות הישוב - עודכן ב:20/06/2022
מנהלת האתר - עודכן ב:20/06/2022
מנהלת האתר - עודכן ב:19/06/2022