מערכת חירום - קיבוץ מגידו

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  מטה חירום

  יו"ר צח"י קיבוץ מגידו
  טל גלי - מ"מ יו"ר צח"י, מ"מ רכז צח"י בטחוןפלג ליאור - יו"ר צח"י מגידו

  ביטחון

  צחי ביטחון
  לינדר ארנוןטל גלי - מ"מ יו"ר צח"י, מ"מ רכז צח"י בטחון

  מידע נוסף ביטחון

  הנחיות לשעת חירום

  לוגיסטיקה

  צחי לוגיסטיקה
  מור רמי - רכז צח"י לוגיסטיקה

  רפואה

  צחי בריאות
  דוחובני איתן - רופא - צח"י בריאותמור אסנת - רכזת צוות צח"י בריאות, חברת צוות עושים ספורטאמיר רבקה - פסיכולוגית - צוות צח"י בריאותפלד אסנת - פסיכולוגית ילדים - צוות צח"י בריאותאלמגור טל - רופא - צח"י בריאותטל אלעד - עו"ס- צוות צח"י בריאותשלו גילת - אחות - צוות צח"י בריאותרותם דוד אליהו - רופא - צוות צח"י בריאותלוסטמן הדס - עו"ס צוות צח"י בריאותבר סיגל - מ"מ רכזת צח"י בריאות

  רווחה

  צחי רווחה
  זיו איריס - רכזת רווחה צח"י, צוות 60+ליבידינסקי אנה מריה - צוות צח"י רווחה, צוות 60+בוחניק נירית - מ"מ רכזת צח"י רווחהבנדה רקפת - צוות צח"י רווחה

  חינוך ותרבות

  צחי חינוך
  כהן מירב - רכזת צח"י חינוךהראל רונית - חברת וועד הנהלהזלמנוביץ קרינה - צוות צח"י חינוך

  מידע לציבור

  צחי-צוות מידע לציבור
  עמיר ארז - חבר צוות צח"י מידע לציבורפרדו ליאורה - מזכירת קהילה, אחראית בית עלמין, ניהול מבני ציבור, השאלת ציוד, מנהל אתרדיין שרון - יו"ר ועדת רווחה

  מידע נוסף מידע לציבור

  הנחיות לשעת חירום