עסקים ויזמויות

כקיבוץ פעיל, ניתן למצוא אצלנו ענפי משק, עסקים ושיתופי פעולה מופלאים