אלמוני

יוסף (קיצ'י) שטרן

15/05/2013 - 08/04/1927