משה (מייטק) ריינדורף

07/09/1999 - 01/05/1926

 

מקום לידה: ורשה, פולין