חיים סטרלסקי

20/06/2004 - 02/06/1926

 

מקום לידה: סארני, פולין