הניה סטרלסקי

28/04/2014 - 08/09/1926

 

מקום לידה: סטראשנוב, פולין