קלמן (קרול) שטורם

07/04/2003 - 01/02/1925

 

מקום לידה: רבקה, פולין