יהודית רחל (לבית רוזנטל) שטיינר

24/03/1988 - 18/10/1927