אלמוני

מרדכי (שנוקי) לינדר

14/05/2011 - 21/01/1927