אלמוני

יורק (דוד) פלונסקי

04/04/2009 - 15/07/1926