קהילת קיבוץ מגידו

 | עדכון אחרון: 25/07/2019 21:17

בקיבוץ מגידו קיימת קהילה חזקה ופעילה.

זה מתבטא בכבוד, תמיכה, שירותי רווחה, אירועי תרבות וערבות הדדית