קהילת קיבוץ מגידו

בקיבוץ מגידו קיימת קהילה חזקה ופעילה.

זה מתבטא בכבוד, תמיכה, שירותי רווחה, אירועי תרבות וערבות הדדית