איכות הסביבה בקיבוץ מגידו

במגידו שומרים על הסביבה ועוזרים לפתח ולשמר את המרחב הביוספרי